Årsrapport 2018: Overskud for fjerde år i træk


7. marts 2019

Ledelsesberetning for AC Horsens A/S

Virksomhedens væsentligste aktiviteter:
Hovedaktiviteten i Fodboldalliancen AC Horsens A/S er at drive en professionel fodboldklub og dermed beslægtet virksomhed. Aktiviteterne omfatter salg af sponsorater, entré- og tv-indtægter samt indtægter ved deltagelse i turneringer, der er foreskrevet af Dansk Boldspil Union. Herudover omfatter aktiviteten køb, salg og udlejning af spillere samt arbejde med udvikling af talenter via konceptet Den Gule tråd.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:
Virksomhedens omsætning i 2018 udgør 48.944 t.kr. mod 36.655 t.kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2018 udviser et overskud på 12.863 t.kr. mod et overskud på 2.405 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 20.163 t.kr. Økonomisk er AC Horsens A/S gået fra et underskud i 2014 på -10.361 t.kr. til et overskud hvert år fra 2015 til 2018. Målet for 2018 om at opnå overskud er lykkedes, hvilket ledelsen anser for meget tilfredsstillende. Den økonomiske udvikling i AC Horsens A/S har været i en positiv retning. De sportslige resultater med top 6 i Superligaen i foråret, en 8. plads i efteråret, vellykkede spillersalg og stor sponsortilslutning har haft positiv indvirkning på årets resultat. AC Horsens A/S strategi er at udvikle virksomheden til en oplevelsesvirksomhed, der når ud til et endnu bredere publikum og dermed skaber større synlighed i lokalområdet, regionalt, nationalt og internationalt og dermed styrker grundlaget for fremtidig udvikling, ikke mindst på sponsorsiden.

Begivenheder efter balancedagen:
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling:
For det kommende regnskabsår budgetteres der med et overskud. Selskabet budgetterer med baggrund i indgåede aftaler, samt positiv udvikling i tilskuertal. Der forventes øgede sponsor- og entreindtægter samt salg på stadion. TV-pengene er budgetteret ud fra en placering der betyder overlevelse i Superligaen.

På ungdomssiden er målsætningen at opnå 3 stjerner i forbindelse med DBU´s nye licenssystem Licens 2.0.

I tilfælde af en nedrykning fra Superligaen, så ændres de økonomiske forudsætninger betragteligt.

Ledelsen vurderer at en nedrykning, samlet set, vil have en negativ indvirkning på AC Horsens økonomiske stilling, men da dette udløser en engangskompensation og mange udgifter kan reguleres ved en eventuel nedrykning, ville selskabet kunne løse disse udfordringer med de nuværende rammer.

Klik her for at se årsrapporten for 2018.