AC Horsens præsenterer underskud for første gang i fem år


26. marts 2020

AC Horsens gik fra at præsentere et underskud i 2014 og til at præsentere et overskud hvert år frem til 2018, hvor klubben leverede det største overskud nogensinde.

2019 blev desværre året, hvor AC Horsens må bryde den gode stime, for klubben præsenterer et underskud på knap fire millioner kroner mod et overskud på knap 13 millioner kroner året før.

Omsætningen faldt fra 48,9 millioner kroner til 43,6 millioner kroner i forhold til året før, og klubben er blandt andet ramt af, at de løbende indtægter er meget påvirket af de sportslige resultater. Herudover har der været en samlet væsentlig negativ påvirkning af nedgangen i nettotransferindtægter fra 16,9 mio. kroner i 2018 til 3,3 mio. kroner i 2019.

- Resultatet for 2019 er uvant og utilfredsstillende, og det har blandt andet påvirket resultatet negativt, at vi har haft øgede udgifter til holdet i satsningen på forbliven i 3F Superligaen og har oplevet et markant fald i matchday-indtægter og TV-indtægter, fortæller bestyrelsesformand Bo Pinholt og fortsætter:

- TV-pengene er budgetteret ud fra en placering, der betyder overlevelse i Superligaen, og vi har desuden gennemført besparelser på en række områder. Vi forventer at komme tilbage på sporet i det kommende år, hvor vi igen budgetterer med et overskud. I øjeblikket har vi dog, som alle ved, en stor usikkerhedsfaktor i form af coronavirus og de heraf følgende påvirkninger og på trods af regeringens forskellige tiltag, er det lige nu for tidligt at vurdere omfanget af den negative konsekvens for 2020-regnskabet, lyder det fra Bo Pinholt.

Regnskabet for 2019 er godkendt af AC Horsens’ bestyrelse og bliver fremlagt på den kommende generalforsamling med anbefaling fra bestyrelsen om godkendelse.

Klik her for at læse årsrapporten for 2019.