Advarsel og karantænepoint til Ludwig fastholdes


29. november 2019
Alexander Ludwig modtog to gule kort, da AC Horsens spillede mod AaB den 24. november, og AC Horsens valgte at indbringe kendelsen omkring det første gule kort for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene nedsat. Der er fredag den 29. november faldet en afgørelse, og karantænen fastholdes, hvilket AC Horsens tager til efterretning.
 
AC Horsens' direktør Kristian Nielsen står til rådighed for kommentarer om kendelsen.
 
Herunder kan kendelsen læses i sin helhed:
 
KENDELSE
Afsagt den 29. november 2019
af
Fodboldens Disciplinærinstans
i sagen
Alexander Ludwig, AC Horsens
 
SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER
Søndag den 24. november 2019 blev 3F Superligakampen AaB – AC Horsens spillet på Aalborg Portland Park i Aalborg. Kampen sluttede 4-0 til AaB.
I kampens 40. minut fik AC Horsens-spilleren Alexander Ludwig tildelt et gult kort for at forhale tiden ved igangsættelse af indkast.
 
Efterfølgende har AC Horsens indbragt sagen for Fodboldens Disciplinærinstans med henblik på at få karantænepointene nedsat.
 
AC HORSENS’ PROTEST:
AC Horsens har anført følgende:
At AC Horsens kraftigt opponerer over det gule kort til Alexander Ludwig for at forhale tiden ved igangsættelse, og de strafpoint der medfølger.
At det er helt uhørt at en spiller får et gult kort, uden at have begået noget strafbart.
At AC Horsens normalt benytter Alexander Ludwig til lange indkast.
At Peter Nymann står nærmest det sted bolden ryger ud og samler bolden op og står med denne i 17 sek. mens han prøver at finde en spiller at kaste bolden til.
At Peter Nymann giver bolden til Alexander Ludwig, som kommer løbende imod ham.
At Alexander Ludwig, der står ca. 80 meter fra indkastet, forsøger at etablere kontakt til trænerbænken – uden held – og begynder at bevæge sig frem ad banen og dernæst løber han over mod indkastet for at foretage indkast.
At dommer, Michael Tykgaard, tildeler Alexander Ludwig det gule kort i samme sekund som Alexander Ludwig får overladt bolden.
At dommer, Michael Tykgaard, selv indrømmer, at han ser, at Alexander Ludwig forsøger at komme i kontrakt med trænerbænken i det øjeblik bolden går ud.
At Alexander Ludwig dermed ikke forsøger at komme urimeligt langsomt over til indkastet.
At Episoden kan dokumenteres med 2 klip fra hhv. TV-optagelse og det taktiske kamera på stadion.
At AC Horsens ikke kan se, hvordan Alexander Ludwig opfører sig usportsligt, da 17 sek. ikke er at bruge overdrevent lang tid når spilleren skal op til bolden fra positionen som midtstopper.
At Alexander Ludwig ikke har haft dårlige intentioner ved bevidst at forhale tiden i en kamp, hvori der alene er spillet 39 min., stillingen er 0-0 og statistikken efter første halvleg viste 53-47 i boldbesiddelse, mens skudstatistikken viste 8-6.
At kampen på daværende tidspunkt viser et billede af en meget lige kamp.
At såfremt en AC Horsensspiller skal tildeles en advarsel for forhaling af igangsættelse, skal advarslen, jf. Fodboldlovens § 12, tildeles HC Horsensspiller Peter Nymann, da det er ham der har stået med bolden i 17 sek.
At det er Peter Nymann der får signalet med kravet om igangsætning efter 14 sek.
At det jf. bestemmelsen, kun kan være Peter Nymann, der kan have begået en forseelse ved at forgive at tage et indkast og pludselig overlade det til en anden medspiller eller fortage en igangsættelse urimeligt langsomt.
At AC Horsens ville kunne forstå advarslen blev givet til Alexander Ludwig, såfremt bolden havde ligget på jorden i 17-20 sek. og Alexander Ludwig havde bevæget sig urimeligt langsom hen mod bolden.
At tv-billederne tydeligt viser at førnævnte ikke er tilfældet.
At AC Horsens er bekendte med DBU’s Disciplinærbestemmelse pkt. 1i, hvoraf det fremgår, at dommerkendelser, tildeling af advarsler mm, ikke kan appaleres.
At der dog nævnes undtagelser og at denne episode klart falder under undtagelse om, at Fodboldens Disciplinærinstans kan sagsbehandle episoder og situationer, hvor det tydeligt kan dokumenteres, at en spiller fejlagtigt er blevet straffet for en forseelse, der er begået af en anden spiller fra samme hold.
At det ud fra ovenstående, er AC Horsens’ opfattelse, at advarslen - såfremt en spiller skal tildeles denne - burde være tildelt Peter Nymann.
At karantænepointene til Alexander Ludwig derfor bør ændres.
At kendelsen, hvis denne bliver stadfæstet, vil danne præcedens for, at det ikke er den spiller, som står med bold, der har ansvaret for at igangsætte spillet hurtigst muligt, men derimod en anden spiller, som normalt foretager indkast, der bliver straffet uden at have haft bolden.
 
REDEGØRELSE FRA DOMMER MICHAEL TYKGAARD:
Dommer, Michael Tykgaard, har været forelagt episoden samt AC Horsens’ protest og havde følgende bemærkninger:
At det er Michael Tykgaards ansvar, som dommer, at sikre, at indkastet ikke eksekveres urimeligt langsomt af den spiller, der forventes at skulle foretage indkastet.
At dommer, Michael Tykgaard, skønner, at Alexander Ludwig indledningsvist forhaler tiden ved igangsætning ved at blive stående i længere tid ved midten.
At Alexander Ludwig vender sig i anden retning end mod åstedet for at modtage instrukser fra det tekniske område.
At Alexander Ludwig løber i en anden retning end direkte mod åstedet for at gå i dialog med dommeren.
At Alexander Ludwig undlader at efterleve dommer, Michael Tykgaards, anvisninger i forbindelse med igangsætning.
At dommer, Michael Tykgaards, skønner, at spilleren på baggrund af ovenstående har forhalet igangsætningen og gjort sig skyldig i usportslig opførsel.
At advarslen først tildeles, da det bekræftes, at det er Alexander Ludwig, der skal tage indkastet.
At dommer, Michael Tykgaard, ved gennemsyn af tv-billederne, fortsat vurderer, at advarslen er korrekt.
 
DISCIPLINÆRINSTANSENS BEMÆRKNINGER:
Jens Hjortskov (formand), Jakob Berger (næstformand), Lars W. Knudsen, Stig Pedersen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling.
Jesper Hansen har ikke deltaget i sagens behandling.
 
I henhold til de disciplinære bestemmelsers paragraf 1h kan en klub fremkomme med bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller. De disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. giver Fodboldens Disciplinærinstans mulighed for at forhøje eller nedsætte karantænepoint for en forseelse, der medfører advarsel eller udvisning.
 
Disciplinærinstansen finder det ikke relevant at tage de Disciplinære bestemmelsers paragraf 1i, nr. 1), d. i anvendelse i forbindelse med den første advarsel til Alexander Ludwig, idet kampens dommer, efter forelagt dokumentation, fastholder sin vurdering af situationen.
 
KENDELSE
Advarslen og deraf følgende karantænepoint til Alexander Ludwig fastholdes.
 
Kendelsen er endelig, jf. DBUs Love § 30.7.
 
Brøndby, den 29. november 2019
Fodboldens Disciplinærinstans
Jens Hjortskov, formand