Flot hæder til AC Horsens: Modtog Børsens Gazellepris 2019


6. november 2019

Tirsdag den 5. november blev det offentliggjort, at AC Horsens modtager Børsens Gazellepris 2019, og det skete på Radisson Blu i Aarhus, hvor repræsentanter fra virksomheder i Region Midtjylland var samlet for at modtage den fine statuette.

Det er første gang nogensinde, at AC Horsens har modtaget Børsens Gazellepris 2019, og der er ikke mange professionelle fodboldklubber, der kan bryste sig af at modtage gazellen, for det er en svær branche at navigere i, når det gælder overskud på bundlinjen.

- Fire år i træk med overskud og stigende vækst er ikke hverdagskost i en fodboldklub, og vi er selvfølgelig stolte over, at vi har opnået det. Der er rigtig mange, der har ære af den her pris, og det er en kollektiv indsats lige fra holdlederne til frivillige, folk i administrationen, trænere og spillere, der har bidraget, fortæller AC Horsens’ direktør Kristian Nielsen.

Det er ingen hemmelighed, at AC Horsens også har oplevet modvind på den økonomiske front, og derfor er det ikke mindre imponerende, hvordan underskud er vendt til flere års overskud.

- De flotte økonomiske resultater er også en konsekvens af, at vi valgte at tage skeen i den anden hånd og satte tæring efter næring. Vi prioriterede simpelthen at have sorte tal, selvom det kan være en udfordring i en verden med mange usikkerhedsparametre. Det er klart, at det også hjælper med en sæson som i 2018, hvor vi solgte spillere for mange penge og sluttede i top seks. Det var med til at generere et overskud på næsten 13 millioner kroner, forklarer Kristian Nielsen.

Gazellekriterierne er:

Kriterier til regnskabsaflæggelse (regnskabsperiode): Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssig stor vækst.

Kriterier til omsætning (bruttoresultat): Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Tilsvarende hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Kriterier til vækst: Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

Kriterier til primær drift: Det primære resultat må godt være negativt ét år, men summen af den primære drift over de fire år skal være positiv.

Kriterier til sammenlignelighed: Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

(kilde: borsen.dk)