Fodboldtræning i skoletiden


19. januar 2021

I mange år har fodboldspillere på AC Horsens’ akademi været vant til at træne mandag og onsdag morgen på CASA Arena Horsens, inden de skulle i skole som en del af samarbejdet med Horsens kommune jf. kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark som elitekommune.

Sidste sæson indførte AC Horsens i samarbejde med Learnmark, at fodboldspillere der var en del af skolens HHX-uddannelse kunne træne torsdag formiddag. Drengene mødte op i skole kl. 8 som vanligt, men når 2. modul så startede, gik drengene på fodboldbanen i stedet for ind i klasselokalet. Det gav en kæmpe effekt, da hele U19-truppen kunne træne om formiddagen lige ved siden af superligatruppen.

I denne sæson er tilbuddet udvidet til at gælde alle akademihold fra U14 til U19.

Langmarksskolens talentidrætsklasser er en del af kommunens samarbejde med Team Danmark, og fra sommeren 2020 er tilbuddet til AC Horsens’ akademispillere også gældende for spillere, der går i 7.-9. klasse. Samtidig med at Langmarksskolen er kommet med er tilbuddet udvidet, så det i dag hedder 2 morgentræningspas og 2 formiddagstræningspas på en uge, således at størstedelen af en træningsuge på fodboldbanen ligger i skoletiden.

Superligaklubber og divisionsklubber har vist interesse for, hvordan og hvorledes det kan lade sig gøre, at AC Horsens er den første fodboldklub i Danmark, der kan tilbyde 4 træningspas i skoletiden for alle fodboldspillere fra U14 til U19.

Noget vi i AC Horsens selvfølgelig er mega stolte over.

For at være konkret bekriver vi lige en torsdag for en akademispiller i AC Horsens:

Han møder i skole kl 08.00 klar til indlæring, morgenmaden falder ordentlig på plads, og morgentrætheden forsvinder. I skolens 2. modul går spillere på CASA Arena Horsens for at træne i det tidsrum, midt på formiddagen, hvor krop og hjerne er toptunet for ny viden og fysisk aktivitet. Efter bad og madpakke er spilleren igen klar til skolegang, nu med frisk energi helt til det ringer ud ved 16.30 tiden.

Puha sikke en lang skoledag vil mange sikkert tænke, men for spillerens vedkommende er dagens pligter egentlig forbi – der kan være lidt lektielæsning, som der nu er god tid til, og han kan nyde aftensmaden sammen med resten af familien, dyrke sine venner og ikke mindst få restitueret godt og komme i seng i ordentlig tid, så han er superklar til næste dags udfordringer i skolen og på fodboldbanen.

Når vi snakker med familier til akademispillere, er det netop dette med, at hverdagen ikke er så stresset længere, der fylder. Mindre stress giver større overskud og bedre performance både i skole og klub samt større trivsel begge steder.

Der har været en kæmpe opbakning og et positivt mindset hos både Langmarksskolen og Learnmarks ledelse samt en stor vilje blandt AC Horsens ’ungdomstrænere til at ville lykkes med dette projekt.

 Vi har spurgt Loris Osmani, som spiller på AC Horsens U14, om hans nye hverdag og hans syn på nogle lidt længere skoledage.

- Jeg synes, det er meget dejligt at kunne få muligheden for at træne i skoletiden. Men samtidig med at man træner i skoletiden, er det også vigtigt at have styr på sine lektier, sådan at man har mere tid til at træne med bolden. Før jeg flyttede til Langmarksskolen, kunne det godt være lidt svært at træne efter en lang skoledag. Før jeg kom til træning, havde jeg brændt næsten alt min energi af på at løbe rundt i skolen. Men siden jeg flyttede til Langmarkskolen er det også begyndt at blive sjovere og træne, fordi man kommer til træning med en masse energi. Jeg føler overhovedet ikke at skoledagen føles længere, fordi vi nemlig har træning i løbet af skoledagene. Faktisk synes jeg det får dagene til at gå hurtigt, da jeg laver noget som jeg elsker og synes er sjovt, siger Loris Osmani.

Vi har også spurgt Christian Christensen, skoleleder på Langmarkskolen, om hans erfaringer og perspektiv på formiddagstræning for AC Horsens akademispillere:

- Erfaringerne fra det første år har været gode. Drengene får en bedre sammenhæng i deres hverdag, og tiden udnyttes til fulde frem for, at der er ’spildtid’ mellem skole og træning. En tid der er dyrebar, når man både skal levere i skolen og på banen og også være et ungt menneske med venner og tid til sin familie.

- Jeg oplever, at drengene er mere klar på- og motiverede for en skoledag, når de ved, at der også er fodbold i skoleskemaet. Det giver en variation og et afbræk, og drengene er derved mere friske både før og efter fodboldtræningen. Naturligvis skulle drengene lige vænne sig til en ændret skoledag med undervisning sidst på eftermiddagen, men drengene har taget opgaven på sig, og det har øget deres selvstændighed og ansvarsbevidsthed.

- Vi har traditionelt haft et rigtig stærkt samarbejde med AC Horsens, men det nye initiativ har bare gjort samarbejdet endnu stærkere. Vi har en ’tråd’, hvor idrætsskolekoordinatoren og træneren kan skrive de hurtige, daglige beskeder, og vi mødes på ledelsesniveau på tværs af skole og klub én gang i måneden, så alle har fingeren på pulsen. Vi følger, hvordan det går, og i fællesskab kan vi tage fat i eventuelle udfordringer.  Det faktum at drengene ved, at vi er fælles om at ville dem, og at der er en tæt og systematisk dialog og en støtte på tværs er ligeledes med til at engagere og fastholde et fokus på den enkeltes opgave både i skolen og på banen, lyder det fra Christian Christensen.

Også på ungdomsuddannelserne opleves tiltaget med formiddagstræning som positivt. Især på HHX på Learnmark, hvor der i år har været skemafri torsdag formiddag, samt enkelte tirsdage, til fodboldtræning.

Uddannelsesansvarlig i AC Horsens, Torben Knudsen, samarbejder med alle ungdomsuddannelser for at skabe de bedste betingelser for alle akademispillere, så de kan være en del af formiddagstræningen.

- I år har vi sat et projekt op sammen med HHX på Learnmark, hvor alle elever fra 1. til 3. studieår har haft fri nogle tirsdage i 2. modul. Det har været en stor udfordring, fordi der i det modul ligger sprogundervisning. Drengene har valgt forskellige sprog, tysk, spansk og fransk, så vi skal have mange lærere på for at understøtte den time, hvor drengene er væk til fodbold i 2. modul. Til sommer skruer vi tilbuddet sammen på følgende vis for de nye drenge der vælger HHX; At kun de elever der vælger tysk som andet sprog kan få fri til træning. Til gengæld får de så fri hver tirsdag og kan som elever på Langmarkskolen se frem til 4 gange træning om ugen i skoletiden.

- Samarbejdet er indtil videre mellem AC Horsens og Learnmarks HHX-linje, men jeg arbejder selvfølgelig samamen med de øvrige ungdomsuddannelser for også der at skabe mulighed for formiddagstræning. Både HF/VUC, EUX, Step 10 og STX støtter aktivt op om AC Horsens’ tiltag. På disse uddannelser bliver der lavet individuelle aftaler mellem eleven og skolen, og AC Horsens om fri til træning.

Der er en fanstatisk vilje og en proaktiv ånd hos ledelsen på alle ungdomsuddannelser for at bakke op om at AC Horsens akademispillere får det maksimale ud af sit talent både på bane og skolebænk, slutter Torben Knudsen.