Ny sponsor: LM Entreprenør ApS


31. oktober 2011

AC Horsens byder velkommen til LM Entreprenør ApS, der er ny sponsor i ACH-netværket.

Her kan du læse om AC Horsens’ nyeste sponsor:

Vi tager os af alt arbejde under jorden...

Jordarbejde for nybyggeri, tilbygninger, p-pladser etc.

Kloakarbejde reparation- udskiftning, separering og  nyanlæg.

Højtvandslukkere og pumper på eksisterende kloakker og dræn.

Omfangsdræn og udvendig isolering af kældre.

Spildevandsløsninger i det åbne land.

Betonarbejde nye fundamenter, understøbning af eksisterende fundamenter, støttemure, etc.

Renovering af kældre så de bliver tørre brugbare og beboelige alt efter jeres ønske.

Belægningsarbejde, kantsten, støttemure etc.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på dit projekt...

Repræsentanter i AC Horsens:

Lars Sørensen, mobil 4048 2686, lars@lm-e.dk

Martin Sørensen, mobil 2049 5003, martin@lm-e.dk

Besøg LM Entreprenør ApS her: http://www.lm-e.dk/