Periodemeddelelse 3. kvartal 2011


27. oktober 2011

Udviklingen i 3. kvartal 2011

Fodboldalliancen AC Horsens A/S har fået en god start på efterårssæsonen 2011. Her fem runder før efterårets afslutning ligger holdet på en 4. plads med 22 point.
Transfervinduet er lukket, efterfølgende er der indgået kontrakt med Ken Fagerberg, som tiltræder i AC Horsens på fri transfer pr. 1. januar 2012. Ken Fagerberg tilgår AC Horsens fra FC Midtjylland, som pt. har udlejet spilleren til Viborg FF for resterende del af sæsonen 2011. Der er ikke indgået yderligere kontrakter udover nye kontrakter nævnt i delårsrapporten pr. 18/8 2011.

Spillertruppen forsøges fastholdt/udbygget på et kvalitetsmæssigt højt niveau, således at målsætningen om på sigt at blive en etableret midterklub i Superligaen kan efterleves.

Efter periodens afslutning har AC Horsens indgået aftale med Alione Kebe om ophævelse af hans kontrakt pr. 30. oktober 2011.

AC Horsens har oplevet positive tendenser i de første 13 kampe i indeværende sæson. Vi er pt. Superligaens mest scorende hold med 26 mål i 13 kampe, og Gilberto Macena er turneringens topscorer med 10 mål. Vi er herudover videre til kvartfinalen i Pokalturneringen. Dette sammenholdt med den flotte placering gør, at vi går efterårets sidste kampe i møde med positive forventninger.

Samtidig med den positive sportslige udvikling er det også glædeligt at konstatere, at udviklingen i det gennemsnitlige tilskuerantal på hjemmebane i forhold til sæsonen 2010/11 pt. er ændret i positiv retning, fra gennemsnitligt 4.196 i sæsonen 2010/11 til 5.121 (en stigning på 22%) til dato i sæsonen 2011/12.

AC Horsens oplever en pæn tilgang af nye sponsorer, som på nuværende tidspunkt antalsmæssigt er det højeste i klubbens historie. Dog står antallet af sponsorer ikke mål med de budgetterede indtægtsforventninger til sponsoraterne, som må tilskrives den finansielle ustabilitet.

Sportsligt og udviklingsmæssigt er vi tilfredse og ser med fortrøstning fremtiden i møde, og vi glæder os over den lokale opbakning for så vidt angår tilskuere og sponsorer. Dette vil på sigt være med til at styrke de sportslige muligheder samt sikre en bedre balance i selskabets drift.
Omsætningen har i årets tre første kvartaler udgjort 31.429 tkr. sammenholdt med budgetteret omsætning på 36.399 tkr. En forskel på -4.970 tkr. Der primært kan henføres til færre sponsorindtægter end budgetteret.
Eksterne omkostninger har udgjort 11.420. tkr. og personaleomkostninger har udgjort 22.559. tkr. Hvilket stort set svarer til budgettet.
Resultat før transferaktiviteter udviser et underskud på 3.788 tkr. Hvilket kan sammenlignes med et budgetteret overskud på 690 tkr.

Periodens resultat før skat udviser et underskud på 5.351 tkr. som kan sammenholdes med et budgetteret underskud på 1.263 tkr.

Den samlede egenkapital pr. 30. september 2011 er 19.437 tkr.

Forventningerne til 2011

 

AC Horsens forventer en nettoomsætning på 38-40 mio. kr. og et underskud før skat på cirka 8-10 mio. kr.

 

Yderligere information – kontakt Adm. direktør Henrik Ravn på hr@achorsens.dk

 

 

Horsens, den 27. oktober 2011

Ole Rasmussen                                                                    Henrik Ravn
Formand                                                                               Adm. Direktør