Privatlivspolitik

I stedet for at gemme privatlivspolitikken væk i en masse rod, giver vi dig her et hurtigt og let overblik, så du ikke skal bekymre dig om dine data. Vi tror på privatliv, og ønsker ikke at tage del i den massive overvågning andre hjemmesider gør brug af.

Hovedpunkter:

 • Vi videregiver eller sælger INGEN data omkring dig, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke.
 • Du kan til enhver tid tilbagetrække samtykket til AC Horsens.
 • De personlige data vi indsamler, er data du selv har indgivet til AC Horsens. Alt andet data er anonymiseret, og kan IKKE spores.
 • Personlig data slettes, så snart de ikke længere er i brug.
 • AC Horsens følger tilmed alle retningslinjer for GDPR. Læs mere her.
 • Du har rettigheder. Læs dem alle nedenfor.

Videoovervågning

Formål

Nordstern Arena Horsens er videoovervåget med henblik på at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet for Nordstern Arena Horsens, samt for at kunne dokumentere uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet, hvis sådanne alligevel sker.

Kategorier af personoplysninger vi behandler

Billede- og videooptagelser.

Lovhjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til de nævnte formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet og dokumentere sådanne hændelser, hvis de alligevel indtræffer.

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Oplysningerne kan derudover videregives til:

Politiet og klubbens/stadionejers advokater i forbindelse med overtrædelse af ordensreglementet, og

DBU’s disciplinære system ved behandling af disciplinære sager.

Opbevaring

Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.

Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger står længere nede på siden.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Samtykke

Hvis AC Horsens behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid tilbagetrække samtykket ved henvendelse til AC Horsens. Herefter behandler vi ikke længere dine personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker et samtykke, vil AC Horsens ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Her indsamles oplysninger

Primært får vi oplysningerne fra dig selv. I nogle tilfælde kan der være andre kilder f.eks. når du bruger vores hjemmeside, billetsystem og applikationer eller onlinekilder der er offentligt tilgængelige. Disse oplysninger fremgår anonymt i vores system.

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for at AC Horsens kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke giver de påkrævede oplysninger, kan AC Horsens ikke tilbyde den ønskede ydelse eller service.

Behandling af personoplysninger

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit forhold til, og driften af AC Horsens.

De indsamlede oplysninger, og anvendelsen heraf, kan variere alt efter hvilken relation du har til AC Horsens.

Vi vil typisk indsamle og behandle følgende personoplysninger om kunder, leverandører, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere.

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som jobtitel, navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer

Vi vil typisk indsamle og behandle følgende personoplysninger om fans.

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer
 • Købshistorik ved køb af billetter, sæsonkort etc.

Vi bruger disse oplysninger til opfølgning på sponsorater og til billetstatistik. Din data vil fremgå anonymiseret i billetstatistikken.

AC Horsens formål med behandling af dine personoplysninger

Behandling af oplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, salgsemner og fans.

 • Servicering af interessenter i AC Horsens fodboldaktiviteter med informationer og tilbud
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

Juridisk grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

 • Vores berettigede legitime interesser i henhold til ovennævnte formål
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige medmindre du udtrykkeligt giver samtykke hertil, eller det er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov, eller såfremt vi er retligt forpligtet hertil.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på.  Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.achorsens.dk.

 

Senest revideret 21-03-2019.

Kommerciel aktivitet

Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med klubben AC Horsens.

Kommerciel aktivet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

Kontaktoplysninger

AC Horsens er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kristian Nielsen

Adresse: Langmarksvej 61, 3. sal
DK - 8700 Horsens

CVR.nr.: 89943728

Website: achorsens.dk