Handelsbetingelser

Læs her handelsbetingelserne, når du køber sæsonkort, billetter eller andre produkter fra AC Horsens.

Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser er gældende for produkter købt hos

Fodboldalliancen AC Horsens A/S

Langmarksvej 61

8700 Horsens

75626020

[email protected]

CVR-nr: 89943728

 via www.ach.eventi.dk.

1. Billetbetingelser

1.1 Ved køb af billetter via ach.eventii.dk accepteres AC Horsens A/S’ privatlivspolitik samtidig.

1.2 Kontrollér venligst billetter for arrangement, dato og tidspunkt. Kampen kan evt. Blive flyttet pga. tvtransmission – hold øje med AC Horsens’ mobil-app’en, dagspressen eller achorsens.dk. Billetter giver kun adgang til at overvære den på billetten påtrykte kamp. 

1.3 Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR kode. Billetter er kun gyldige, såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos AC Horsens A/S pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetter må altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

1.4 Enhver kopiering af billetten med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

1.5 Billetter må kun omsættes fra et officielt AC Horsens-billetsalgssted. AC Horsens har intet ansvar for billetter købt via uofficielle salgssteder.

1.6 Billetter kan ikke refunderes og må ikke videresælges til et højere beløb, end de er erhvervet for eller videresælges i erhvervsmæssigt øjemed. Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter. 

1.7 Enhver gæst på Nordstern Arena Horsens skal til enhver tid følge det på stedet gældende ordensreglement.

1.8 Kommercielle aktiviteter af enhver kræver aftale med AC Horsens. Kommerciel aktivitet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

2. Sæsonkortbetingelser

2.1 Ved køb af sæsonkort via ach.eventii.dk accepteres AC Horsens A/S’ privatlivspolitik samtidig.

2.2 Sæsonkort kan købes online på www.ach.eventi.dk. 

2.3 Sæsonkort kan ikke refunderes. Der gøres opmærksom på, at sæsonkort i henhold til ” Lov om visse forbrugeraftaler §18 stk. 2 nr. 12” ikke er omfattet af fortrydelsesretten. 

2.4 Ved køb af sæsonkort udstedes et kort, der giver adgang for én person. 

2.5 Sæsonkortet skal medbringes til alle hjemmekampe. Ved glemt kort skal sæsonkortindehaveren betale normal entré og kan kun komme ind, hvis der er ledige pladser. Entréen refunderes ikke.

2.6 Gældende priser for sæsonkort fremgår på achorsens.dk eller www.ach.eventi.dk.

2.7 Det adgangsgivende kort leveres som udgangspunkt via afhentning hos AC Horsens A/S på adressen: Langmarksvej 61, 8700 Horsens eller i informationen på Nordstern Arena Horsens. Har du valgt at forny et eksisterende kort, skal du ikke afhente et nyt, da dit gamle kort stadig vil være aktivt.

2.8 Sæsonkort kan mod betaling sendes til den ved købet oplyste adresse. 

2.9 Ved køb af nummereret sæsonkort gælder dette til det på kortet oplyste række- og sædenummer samt tribune. Ved køb af unummereret sæsonkort gælder dette til den på kortet oplyste tribune, jf. dog pkt. 1.9 nedenfor.

2.10 AC Horsens forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortindehavere en anden plads / tribune. Ligeledes kan AC Horsens personale til enhver tid, af sikkerhedsmæssige hensyn, anvise sæsonkortindehavere til en anden plads / tribune. Sæsonkortindehavere kompenseres ikke i anledning heraf.

2.11 Sæsonkortet er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at priskategorien skal overholdes, og derfor ikke kan udlånes til personer, som ikke opfylder kravene til det pågældende kort. Det er ikke muligt at betale differencen. 

2.12 Er et sæsonkort blevet beskadiget eller er bortkommet og skal erstattes, så kan AC Horsens opkræve et administrationsgebyr på kr. 50. 

2.13 Meldes et sæsonkort mistet eller tabt, vil kortet blive spærret, hvorefter kortet ikke længere kan benyttes. Administrationsgebyret for udstedelse af et nyt sæsonkort refunderes ikke, hvis mistede kort genfindes. Sæsonkort skal meldes tabt eller mistet via e-mail: bil[email protected]

2.14 Sæsonkortindehavere har ved erhvervelse af sæsonkort for næste sæson mulighed for at ønske sæsonkortet udstedt til tidligere række-, sædenummer og tribune og tildeles herved prioritet i forhold til nye medlemmer. Uanset ovenstående er AC Horsens A/S dog ikke forpligtet til at tildele samme række-, sædenummer eller tribune, ligesom ændring af de fysiske rammer på Nordstern Arena Horsens mm. kan medføre, at det ikke er muligt at tildele samme række-, sædenummer eller tribune.

2.15 Sæsonkortindehavere bærer ansvaret for, at sæsonkortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes sæsonkortet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af kortet. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes.

2.16 Sæsonkortindehavere er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission, og sæsonkortindehavere opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem AC Horsens’ mobil-app, dagspressen og achorsens.dk.

2.17 AC Horsens er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Sæsonkortindehavere kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

2.18 AC Horsens forbeholder sig retten til at tilbyde kampagner og tilbud løbende, og sæsonkortholdere har ikke krav på erstatning i det tilfælde, at disse påvirker værdien af sæsonkortet.

2.19 Enhver gæst på Nordstern Arena Horsens skal til enhver tid følge det på stedet gældende ordensreglement.

2.20 Sæsonkort-abonnementer i kategorierne Sæsonkort Basis, Sæsonkort Plus+ og Sæsonkort Premium har en bindingsperiode på 6 måneder fra abonnementets købsdato. Efter bindingsperioden vil et abonnement kunne opsiges med løbende måned + en.

2.21 Medlemskab til fanklubben Alliancen afviger fra bindingsperioden på 6 måneder ved sæsonkort, og har istedet periode på løbende måned + en.

3. Generelle betingelser

3.1 Ved køb af billetter/sæsonkort via ach.eventii.dk accepteres AC Horsens A/S’ privatlivspolitik samtidig.

3.2 Billetter og sæsonkort købt hos AC Horsens refunderes ikke.

3.3 AC Horsens forbeholder sig retten til at anvise billet- og sæsonkortholdere en anden plads/tribune.

  • AC Horsens bærer intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.
  • Der gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.
  • Billet- og sæsonkortpriser anført på ach.eventii.dk er i danske kroner og indeholder moms.

3.6 AC Horsens forbeholder sig retten til at tildele sæsonkortholdere og billetholder karantæne, såfremt denne ikke overholder ordensreglementet på Nordstern Arena Horsens. I tilfælde af bortvisning og/eller karantæne refunderes billetten og/eller sæsonkortet ikke. 

3.7 AC Horsens gør opmærksom på, at der kan forekomme visitation på Nordstern Arena Horsens, og legimitation skal forevises på forlangende. 

3.8 AC Horsens forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, og der gøres opmærksom på, at væsentlige ændringer kan forekomme fra sæson til sæson.

3.9 Nærværende handelsbetingelser er gældende fra 4. november 2019 og indtil de afløses af reviderede betingelser, som vil fremgå af www.achorsens.dk.