Nøglepersoner på Akademiet

19.09.2023 08:43

Ansættelsen af Martin Bloch som talentchef har blandt andet frigivet mere tid til Niels Erik Søndergård, der som sportschef skal have mere fokus på førsteholdet, mens Claus Troelsen som akademichef stadig skal løse opgaver som Head of Coaching og være ansvarlig for transitionsdelen.

Mandag den 28. august offentliggjorde AC Horsens ansættelsen af Martin Bloch som talentchef, og det har blandt andet resulteret i en anden fordeling af opgaverne på Akademiet.

AC Horsens har kompetente og vellidte cheftrænere og assistenttrænere fra U13-U19, og de fortsætter på deres respektive årgange, men ansættelsen af Bloch supplerer et i forvejen velfungerende setup på Akademiet, og derfor bliver fordelingen af arbejdsopgaver anderledes.

Claus Troelsens overordnede titel bliver akademichef, men han skal stadig løse opgaver som Head of Coaching og være ansvarlig for transitionsdelen med fokus på U19 og overgangen til førsteholdet, for transition er et område, der skal prioriteres højere. Troelsen har det overordnede ansvar for det sportslige indhold på Akademiet og skal være med til at sikre, at det gode setup fastholdes og udvikles.

Martin Bloch bliver som talentchef blandt andet medansvarlig for licensdelen og børnetræningsområdet samt rekruttering og Talent ID i tæt samarbejde med Séamus Peare Bartholdy og Kristian Høeg. Martin Bloch er desuden uddannelsesansvarlig, og hans rolle bliver til dels strategisk, men han skal også have græs under støvlerne på træningsbanen. Han skal blandt andet arbejde med individuel træning/udvikling og bliver en ekstra ressource primært for U15-U17, men også for U13 og U14.

Séamus Peare Bartholdy vil som børneudviklingstræner fortsat være projektansvarlig for ”DGT-børnefodbold”, der skal sikre bedre børnetræning i Insero Klubsamarbejdet til gavn for alle samarbejdsklubber, og han er kontaktpersonen til DBU vedrørende sportslige aktiviteter for U10-U12. Inden for dette segment er han også ansvarlig for uddannelse af trænere i samarbejdsklubberne og står til rådighed for sparring. Sammen med AC Horsens’ ungdomsudviklingstræner skal han være med til at sikre en sammenhæng fra U10-U12 til U13-U15. Séamus Peare Bartholdy bliver fortsat en nøglefigur i forbindelse med licensansøgning, og han spiller en stor rolle i forhold datadelen på Akademiet.

Kristian Høeg vil som ungdomsudviklingstræner være kontaktperson til DBU vedrørende sportslige aktiviteter for U13-U15, og han vil i samarbejde med Martin Bloch stå for uddannelse af AC Horsens’ akademitrænere på U13-U15 samt være ansvarlig for at sikre en tråd i spilfilosofi og spillestilsprincipper fra U13-U15. Kristian Høeg skal også i samarbejde med Séamus Peare Bartholdy og Martin Bloch deltage i udvælgelsesprocessen af spillere, som skal udtages til AC Horsens’ U13-hold, og han bliver fortsat en nøglefigur i forbindelse med licensansøgning og Talent ID.

Niels Erik Søndergård vil som sportschef fortsat have det overordnede sportslige ansvar i klubben herunder også for Akademiet. Niels Erik Søndergård, Martin Bloch og Claus Troelsen vil qua et tæt samarbejde og en passende mødefrekvens binde tingene sammen, så der bliver en endnu bedre sammenhæng fra de yngste akademispillere og op til seniorspillerne. Niels Erik Søndergård får med ansættelsen af Martin Bloch frigivet mere tid til førsteholdet og scouting.