DBU Jylland og AC Horsens inviterer til børnestormøde

18.09.2023 12:23

Mødet foregår i fanbaren The Long Field Road den 4. oktober klokken 17.00-19.00.

DBU Jylland og AC Horsens inviterer jer hermed med til Børnestormøde onsdag den
4. oktober 2023 kl. 17-19.

Børnestormødet skal ses som en del af et større samarbejde mellem DBU Jylland og
AC Horsens om at få så mange af samarbejdsklubberne til at tilslutte sig arbejdet med
DBU's Børnestrategi, blive DBU Børneklub og blive en del af det værdifulde netværk der
skabes blandt børneklubberne både i vores område og i hele landet.

I vil blive præsenteret for det helt konkrete arbejde med at få DBU's Børnestrategi ført ud i
livet til fordel for ALLE børn i fodbold Danmark.

Derudover vil I blive præsenteret for tilbuddene der er fra AC Horsens, når man er en del af
Insero klubsamarbejdet, der vil også blive lagt op til dialog om behovet hos
samarbejdsklubberne så vi kan hjælpe hinanden bedst muligt.

Mødet er særligt henvendt til kontaktpersoner, bestyrelsesformænd (alternativt
bestyrelsesmedlemmer) og evt. børneansvarlige. Vi vil også rigtig gerne se
børnefodboldtrænere og andre der arbejder med børnefodbold.

Ønsker I at læse mere om DBU's Børnestrategi kan det findes her:
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/ny-strategi-for-dansk-boernefodbold

I bedes melde tilbage med antal deltagende til [email protected] senest fredag d. 29/9.

Der vil være forplejning fra HFS-caféen til de deltagende.